ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εμείς αναλαμβάνουμε νε εκτελέσουμε και να σας παραδώσουμε το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ) και την αναλυτική συγγραφή υποχρεώσεων (ΑΣΥ), και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Ο κ. Σταθόπουλος Βασίλης ως ιδιοκτήτης και εκπρόσωπος της www.enfe.gr ορίζετε ως υπεύθυνος του έργου, και υπεύθυνος για την επιλογή των καλύτερων συνεργειών, για την προμήθεια των υλικών, για τον συντονισμό του έργου, και την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα. Όλα τα χρήματα που θα λάβουμε από εσάς τα διαθέτουμε αποκλειστικά και μόνο για προμήθεια υλικών και την πληρωμή των εργασιών, για τα οποία θα λάβετε και τις αποδείξεις είτε λιανικής πώλησης προϊόντων και εργασιών. Οι αποδείξεις θα κόβονται επ’ ονόματι σας είτε ως τιμολόγιο είτε ως απόδειξη λιανικής πώλησης, και θα σας είναι χρήσιμες διότι θα έχετε την απόδειξη πληρωμής για την εγγύηση που παρέχουν οι εταιρίες για τα προϊόντα τους καθώς επίσης και για την φορολογική σας δήλωση. Ταυτόχρονα με κάθε νέα καταβολή χρημάτων θα σας ενημερώνουμε αναλυτικά για τις εργασίες που εκτελέστηκαν και θα σας παραδίδουμε και τις αντίστοιχες αποδείξεις, συνήθως τμηματικές παραλαβές. Μόνο στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί το σύνολο των υλικών που απαιτούνται για κάθε επιμέρους εργασία. (π.χ. ηλεκτρολογικά αν έχουν παραγγελθεί και παραληφτεί το σύνολο των υλικών μέχρι και τους πριζοδιακόπτες). Αν για κάποια εργασία απαιτούνται και άλλα υλικά μέχρι την ολοκλήρωση της, τότε οι αποδείξεις θα σας παραδίδονται όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή όλων των υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών θα σας παραδίδονται από τους τεχνίτες που εκτελούν κάθε εργασία όταν ολοκληρωθεί πλήρως η κάθε επιμέρους εργασία. Σε οποιαδήποτε κατασκευαστική φάση της ανακαίνισης, το σύνολο των εργασιών συν τις αποδείξεις παραλαβής υλικών συν τις αποδείξεις χρημάτων που έχουν δοθεί ως προκαταβολή για την παραγγελία υλικών (π.χ. έπιπλα κουζίνας) θα αντιπροσωπεύει το κόστος της ανακαίνισης για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε κατασκευαστική φάση προκύψει διαφωνία οποιαδήποτε μορφής μεταξύ του ιδιοκτήτη και του εκπρόσωπου της enfe.gr, τότε την λύση θα δώσει είτε ένας εμπειρογνώμονας, κοινής αποδοχής, είτε δύο εμπειρογνώμονες ένας από κάθε πλευρά, είτε εμπειρογνώμονας του τεχνικού επιμελητηρίου, και σε κάθε περίπτωση το πόρισμα αμοιβαία αποδεκτό. Σχετικά με το κόστος των εργασιών, αυτό προορίζεται από τον εκπρόσωπο της enfe.gr και υπεύθυνο του έργου, ο οποίος κατέχει και συμπληρώνει το ημερήσιο παρουσιολόγιο εργασιών. Το χρηματικό όφελος που θα προκύπτει για τους ιδιοκτήτες της enfe.gr θα προέρχεται την αμοιβή για εργασίες που θα προσφέρουμε κατά την εκτέλεση του έργου (είτε και οι 2 συνιδιοκτήτες είτε ο ένας ) ως εργατοτεχνίτες υψηλών προδιαγραφών. Οι εγγύησης άρτιας εκτέλεσης των εργασιών, και των προϊόντων που θα τοποθετηθούν στο έργο σας παρέχονται κυρίως από τις προμηθεύτριες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Σημείωση: Το πλαίσιο λειτουργίας της enfe.gr είτε θα περιλαμβάνεται στην συγγραφή υποχρεώσεων την οποία συνυπογράφουμε, είτε θα αποτελεί αυτοτελές παράρτημα της συγγραφής υποχρεώσεων.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ. Μετατρέπουμε το παλιό σας σπίτι σε νεόδμητο.