Προβλήματα με εργολάβους και συνεργεία ανακαινίσεων

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να μην εμπλακούμε σε διαξιφισμούς και εμπλοκές και αδιέξοδα με τον εργολάβο που θα αναλάβει την ανακαίνισή μας.

Ποιο είναι το συνηθισμένο πρόβλημα στις ανακαινίσεις

Είναι και αυτό ένα σύνηθες φαινόμενο που παρατηρείται, να αναλάβει την ανακαίνιση ένας εργολάβος ή κάποια συνεργεία και στη διάρκεια των εργασιών να προκύψουν διχογνωμίες, παρερμηνείες πάνω σε κάποια πράγματα με αποτέλεσμα να υπάρξουν διαξιφισμοί, προβλήματα, τσακωμοί, ενδεχομένως αδιέξοδα, και ότι αυτό συνεπάγεται. Το πως μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο ιδιοκτήτης ο οποίος αναθέτει σε κάποιους την ανακαίνιση του σπιτιού του δεν θα έχει παρόμοια προβλήματα το έχουμε λύσει πολύ απλά εμείς στην enfe.gr. Το όλο μυστικό βρίσκεται στη συγγραφή υποχρεώσεων μεταξύ του ιδιοκτήτη και του εντολέα. Εντολέας μπορεί αν είναι ένας εργολάβος, ένα συνεργείο, μια εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο.
Προβλήματα με εργολάβους και συνεργεία ανακαινίσεων Προβλήματα με εργολάβους και συνεργεία ανακαινίσεων

Συγγραφή υποχρεώσεων σε ανακαίνιση

Η συγγραφή υποχρεώσεων θα πρέπει να περιέχει όχι μόνο επιγραμματικά ή γενικότητες όσον αφορά τις εργασίες ή τα προϊόντα. Θα πρέπει να είναι τόσο λεπτομερής και αναλυτική ώστε να περιγράφει: Πρώτον, όσον αφορά τα προϊόντα που θα τοποθετηθούν, τι ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν τα προϊόντα, ποια θα πρέπει να είναι η αξία των προϊόντων που θα τοποθετηθούν. Δεύτερον, με ποιο τρόπο θα γίνουν οι εργασίες. Σε άλλα άρθρα έχουμε περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει κάθε εργασία. Επίσης περιγράφουμε τις προεργασίες που πρέπει να προηγηθούν για να έχουμε ένα αποτέλεσμα διαχρονικό και ποιοτικό. Με δυο λόγια όλο το μυστικό κρύβεται πίσω από τη γραπτή συμφωνία συγγραφής υποχρεώσεων η οποία συνυπογράφεται από τον ιδιοκτήτη και τον εντολέα του έργου.

Τι να περιέχει η συγγραφή υποχρεώσεων για μια ανακαίνιση

Κλείνοντας, επιγραμματικά να πούμε ότι η συγγραφή υποχρεώσεων θα πρέπει να περιέχει χαρακτηριστικές λεπτομέρειες για το κάθε υλικό που πρέπει να τοποθετηθεί καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τοποθετηθεί. Αν λοιπόν υπάρχει μια ολοκληρωμένη συγγραφή υποχρεώσεων τότε ο κίνδυνος που προαναφέραμε απομακρύνεται, και ο καθένας είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία έχει υπογράψει.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ. Μετατρέπουμε το παλιό σας σπίτι σε νεόδμητο.