Τρόπος ασφαλούς επισκευής αποσαθρωμένων επιχρισμάτων σε ανακαίνιση σπιτιού

Εδώ σας δίχνουμε πως κάνουμε επισκευή επιχρισμάτων. Θα σας δείξουμε τώρα με ποιον τρόπο και με τι υλικά επισκληρύνουμε, επισκευάζουμε, σκληρύνουμε ομογενοποιούμε όλα τα δομικά στοιχεία ενός παλιού σπιτιού και υπό τον όρο δομικά στοιχεία εννοώ τα επιχρίσματα τις τοιχοποιίες τις πλάκες ή τις κολόνες σκυροδέματος τις τσιμεντοκονίες δαπέδου και ότι ακριβώς λέγεται δομικό στοιχείο. Σε ένα παλιό σπίτι τις περισσότερες των περιπτώσεων τα δομικά στοιχεία που προανέφερα έχουν άλλο σε μικρότερο άλλο σε μεγαλύτερο βαθμό υπό κλίματά. Και σε μικρό ή μεγάλο βαθμό σε άλλες περιπτώσεις γίνεται τελείως αποστασωθραμένα.

Ανακαινίζουμε τα επιχρίσματα και τις τσιμεντοκονίες

Σε άλλες περιπτώσεις είναι σε μία μέτρια κατάσταση και στην μία και στην άλλη περίπτωση αυτή είναι η κυριότερη βασική εργασία σε ένα παλιό σπίτι διότι την περίοδο την οποία κατασκευαζόντουσαν και τα επιχρίσματα και οι τσιμεντοκονίες και οι τοιχοποιίες πρώτον δεν υπήρχαν τα κατάλληλα υλικά ούτως ώστε να υπήρχε μεγάλη σκληρότητα και αντοχή σε αυτά τα δομικά υλικά και δεύτερον η πάροδος του χρόνου που έχει περάσει έχει συμβάλλει κατά αυτόν τρόπο ούτως ώστε τα δομικά στοιχεία γενικά σε ένα παλιό σπίτι να δίνεται σε καλή κατάσταση.
επισκευή επιχρισμάτων σε ανακαίνιση σπιτιού επισκευή επιχρισμάτων σε ανακαίνιση σπιτιού

Ανακαίνιση σπιτιού

Το ζητούμενο είναι το πως και με ποιο τρόπο σε μια ανακαίνιση σπιτιού το παλιό σπίτι δεν θα το ανακαινίσουμε απλώς αλλά θα το μετατρέψουμε σε ένα καινούργιο σπίτι. Αυτό σημαίνει ποιότηατ στην ανακαίνιση.  Και θα σας δείξουμε τώρα υπάρχουν και τα υλικά τα κατάλληλα που είναι δυνατόν το χώμα να το μετατρέψουμε σε πέτρα αρκεί ο τεχνίτης να είναι καλός και ο εργολάβος να έχει την απαιτούμενη εμπειρία αν θέλετε και τον τρόπο να δοκιμάσει τα καινούργια υλικά για να μπορεί να μετατραπεί ένα παλιό σπίτι σε καινούργιο. Το βίντεο αυτό είναι ένα αναπόσπαστο από το κομμάτι τον οδηγό ανακαίνισης όπως τον οδηγό ανακαίνισης. Εκεί παρουσιάζουμε όλες τις εργασίες που γίνονται στην αναακίνιση σπιτιού και στην οικοδομή. Με ποιον τρόπο πρέπει να γίνουν τι υλικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην ανακαίνιση ούτως ώστε ένα παλιό σπίτι όχι απλώς να ανακαινιστεί και να αποκτήσει μια καινούργια επιφανειακή αν θέλετε καλαισθησία. Αλλά να μετατραπεί σε καινούργιο. Και όταν μιλάμε για ανακαίνιση σπιτιού αυτό είναι το ζητούμενο.
ανακαίνιση σπιτιού ανακαίνιση σπιτιού

Ο παλιός σοφάς  έχει αποσαθρωθεί τελείως

Να ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ από τους σοφάδες βλέπουμε εδώ ένα κομμάτι από τον παλιό σοφά σε αυτό το σπίτι, το οποίο παλιός σοφάς είναι σχεδόν χώμα έχει αποσαθρωθεί τελείως θα σας δείξουμε λοιπόν πως αυτό το αποσαθρωμένο κομμάτι του σοφά έχουμε την δυνατότητα να το μετατρέψουμε και να το κάνουμε πέτρα. Να δούμε λοιπόν πως συμπεριφέρεται ο παλιός σοφάς, σκάλισε το λίγο να δούμε την αντοχή του, όσο αποσαθρωμένος είναι ο παλιός σοφάς, με ένα απλό χτύπημα φεύγουν όλα τα κομμάτια.

Ειδική ρητίνη διήθησης

Αν λοιπόν επάνω σε αυτό το υπόστρωμα εφαρμόσεις έναν καινούργιο σοφά κλασσικό σοφά δηλαδή τον παραδοσιακό τσιμέντο κλπ. Θα κάνει μια τρύπα στο νερό διότι δεν θα έχει σκληρύνει το υπόστρωμα ούτως ώστε το νέο υλικό να μπει επάνω να γίνει ενιαίο σώμα με το υπόστρωμα με αυτό το υπόστρωμα που βλέπετε εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνει ένα ενιαίο σώμα γιατί είναι σκέτο χώμα θα δούμε εδώ δίπλα ακριβώς τι έχουμε κάνει. Λοιπόν ένα τμήμα του έχουμε καταρχήν περάσει με ειδική ρητίνη διήθησης, διηθητική ρητίνη η οποία διηθεί μέσα ας πούμε μέσα σε αυτό τον αποσαθρωμένο σοφά και τον σκληραίνει στην συνέχεια εφόσον περαστούν ένα δύο χέρια και σκληρύνει το υπόστρωμα ενισχύουμε το ίδιο το μείγμα με την εποξική ρητίνη, νερό και τσιμέντο μαζί με στεγνωτικό μάζας το οποίο το περνάμε ακριβώς επάνω.

Μετατρέπουμε το παλιό σπίτι σε καινούργιο

Να δούμε λοιπόν πόσο έχει σκληρύνει αυτό το κομμάτι που είναι δίπλα ακριβώς από τον αποσαθρωμένο σοφά το οποίο έχουμε. Επιλέγουμε την καλύτερη ξυλεία, μασιφ ξυλεία. Για χτύπησε το λίγο εδώ να δούμε τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ χτυπάει με όλη την δύναμη είναι το ίδιο κομμάτι με όλη την δύναμη το σκεπάρνι. Απαιτείται η καλύτερη ποιότητα στη μασιφ ξυλεία. Αυτό λοιπόν έχει γίνει πέτρα. Επί της ουσίας έχουμε καταφέρει και έχουμε σκληρύνει το υπόστρωμα και εδώ ότι και να εφαρμόσουμε επάνω το σοφά θα έχουμε μια σταθερή βάση και κατά αυτό τον τρόπο το παλιό σπίτι, όλο αυτό θα μετατραπεί σε καινούργιο. Το ίδιο ισύκαι και γαι τα κουφώματα στα οποία επιλέγουμε μασιφ ξυλεια βέλτιστης ποιότητας

Με ένα απλό χτύπημα έχει αποσαθρωθεί

Βλέπετε εδώ χτυπάει παντού δεν σπάει τίποτα, δεν φεύγει τίποτα. Καταπληκτική ανακαίνιση σπιτιού. Για χτύπα και το άλλο το οποίο δεν το έχουμε επισκευάσει ακόμα να δούμε την διαφορά βλέπετε εδώ την διαφορά πως αυτό το κομμάτι εδώ, φεύγουν όλα δηλαδή με ένα απλό χτύπημα έχει αποσαθρωθεί τελείως και φεύγει όλο και χτύπα άλλη μια φορά δυνατά όσο δυνατά θέλεις. Βλέπετε εδώ την δύναμη που βάζει δεν παθαίνει τίποτα έχει γίνει πέτρα, έχει μετατραπεί. Έχουμε καταφέρει δηλαδή με αυτό τον τρόπο και έχουμε μετατρέψει το χώμα σε πέτρα έτσι λοιπόν θα πρέπει γίνει σε όλα τα δομικά στοιχεία του σπιτιού ούτως ώστε να μπορούμε να λέμε ότι μετατρέψαμε αυτό το παλιό σπίτι με τα αποσαθρωμένα τελείως δομικά στοιχεία, καταρχήν σκληράναμε ότι δομικό στοιχείο υπάρχει και στην συνέχεια θα εφαρμόσουμε πάνω ειδικό σοφά ο οποίος θα είναι ινοπλισμένος σοφάς, ρητινούχος ινοπλισμένος σοφάς με ίνες προπυλενίου, με ενισχυτική ρητίνη και αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει θα είναι μια τοιχοποιία πολύ καλύτερη από το να κατασκευάζαμε από την αρχή.

Πλάκες από σκυρόδεμα

Να δούμε τώρα και τι άλλα στοιχεία υπάρχουν τα οποία θα πρέπει να επισκευαστούν. Βλέπουμε εδώ που σας είπα στις πλάκες από σκυρόδεμα και βλέπουμε εδώ ότι τα σίδερα κάτω έχουν σκουριάσει και ο σοφάς με ένα απλό χτύπημα έπεφτε τελείως. Στην αρχή που ήταν στεκόταν ο σοφάς δεν μπορούσες να αντιληφθείς τίποτα, όταν το χτυπήσεις όμως ο σοφάς πέφτει αν λοιπόν αυτό το στοιχείο, το δομικό στοιχείο, το οπλισμένο σκυρόδεμα, εφαρμόσουμε πάρουμε έναν παραδοσιακό σοφά ο οποίος είναι τσιμέντο, ασβέστης και νερό και το σοβατίσουμε κάναμε μια τρύπα στο νερό σε λίγο διάστημα τα σκουριασμένα σίδερα και το σαθρό υπόστρωμα θα αποκολλήσουν το σοφά και πάλι θα πέσει επάνω.

Ρητινούχος ινοπλισμένος σοφάς

Για να επιδεντωθεί λοιπόν όλο αυτό εδώ χρειάζεται πρώτον με ειδικό ναυτικό μίνιο το οποίο χρησιμοποιείται στα καράβια να περάσουμε τα σίδερα τα οποία θα τα κάνουμε καινούργια. Και δεύτερον ο σοφάς που θα εφαρμοστεί εδώ θα πρέπει να είναι ρητινούχος ινοπλισμένος σοφάς και όταν λέμε ινοπλισμένος να σας δώσουμε να καταλάβετε τι σημαίνει ινοπλισμένος σοφάς είναι μια μικρογραφία του σκυροδέματος, όπως το σκυρόδεμα περνάει μέσα στα σίδερα και αυτός λέγεται οπλισμός του σκυροδέματος το ίδιο σε μικρογραφία στον οπλισμένο σοφά υπάρχουν ίνες υάλου και προπυλενίου μέσα στο σοφά είναι ένα ακριβό υλικό για να κάνει θαύματα και κατά αυτό τον τρόπο ένα ρητινούχο ινοπλισμένος σοφάς μπορεί να έχει τέλεια πρόσφυση προς αυτό το υπόστρωμα και από εκεί και μετά γίνει κατά αυτόν τον τρόπο η επισκευή σίγουρα θα έχουμε μετατρέψει όλη την οροφή σε ένα καινούργιο επίχρισμα το οποίο δεν πρόκειται να πέσει ποτέ για αυτό σας λέμε το είπαμε και στην αρχή, τώρα που θα σας δείξουμε και τις τσιμεντοκονίες στο δεύτερο βίντεο που θα σας δείξουμε σας είπα από την αρχή ότι η ενίσχυση των δομικών στοιχείων, η σκλήρυνση των δομικών στοιχείων και η επισκευή των δομικών στοιχείων σε ένα παλιό σπίτι το οποίο μπορεί να μην είναι βέβαια σε αυτή την κατάσταση την οποία σας δείξαμε προηγουμένως.

Επισκευή αποσαθρωμένων επιχρισμάτων

Μπορεί λοιπόν ένα άλλο σπίτι να μην είναι τόσο αποσαθρωμένο όσο είναι αυτό, σίγουρα όμως θα είναι σε μια μέτρια κατάσταση και σε αυτή την περίπτωση βλέπετε εδώ ότι ο υπόλοιπος σοφάς που βλέπετε επάνω είναι μια χαρά όπως δηλαδή το βλέπεις ας πούμε σε μια πρώτη επαφή είναι μια χαρά, ένας ασυνείδητος λοιπόν επαγγελματίας πολύ απλά θα έριχνε ένα κομμάτι σοφά εδώ πέρα άμμο, ασβέστη, τσιμέντο θα το ενοποιούσε με το άλλο εκεί πέρα και από εκεί και μετά άντε γεια τα πήραμε φύγαμε και τελειώσαμε, αυτή είναι μία άποψη και εν πάση περιπτώσει είναι μία πρακτική είναι οι λεγόμενες που αναφέρουμε στο ίντερνετ και στην σελίδα μας τις λεγόμενες εργολαβικές κατασκευές, η εργολαβική κατασκευή λοιπόν η οποία εφαρμόζονται στο 95% των περιπτώσεων απλώς επισκευάζει με τον παραδοσιακό τρόπο όλα τα δομικά στοιχεία καθώς κα όλες τις υπόλοιπες εργασίες.

Ανακαίνιση στους σοβάδες

Σας δείξαμε όμως εμείς εδώ και θα το δείτε και μόνοι σας, σκάψε λίγο πάλι να δεις το παλιό σοφά ότι είναι αυτονόητο και μπορείτε να το καταλάβετε ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσεις σε ένα σοφά. Πάνω σε αυτό το υπόστρωμα δεν γίνεται είναι σαθρό θα πέσουν όλα μαζί και αν δε πέσουν αμέσως ο ιδιοκτήτης δεν θα το δει, εμείς θα παραδώσουμε θα πάρουμε τα λεφτά μας θα πάμε στο σπίτι μας και άντε γεια, δεν είναι έτσι όμως το ζήτημα είναι να καταφέρεις να μετατρέψεις όλα τα δομικά στοιχεία του σπιτιού και να τα κάνεις τσιμέντο που λέμε πάμε και δίπλα λοιπόν να δούμε και δεύτερη φόρα έτσι αυτό το οποίο σας είπα με το τι υλικά έχουμε χρησιμοποιήσει βλέπουμε είναι ακριβώς δίπλα είναι το ίδιο ακριβώς, το βλέπουμε λοιπόν ότι το χτυπάει με όλη την δύναμη και όλο αυτό δηλαδή το χώμα το κάναμε πέτρα, αυτά όμως τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήσουμε είναι ακριβά υλικά δεν είναι και φτηνά υλικά για αυτό και μόνο λέμε ότι προτείνουμε την κατασκευή σύμφωνα με τα πακέτα μας τα Luxury, τα πακέτα τα οποία δεν έχουν μόνο έτσι πολύ καλά προϊόντα για εμφανισιακά τα Luxury πακέτα ή Luxury κατασκευή η οποία προτείνουμε συμπεριλαμβάνει και όλες αυτές τις εργασίες και το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε στην τελική θα είναι ότι θα έχουμε τον άπατο να πούμε στον ιδιοκτήτη, ότι κύριε ιδιοκτήτη παραλάβαμε αυτό εδώ το πράγμα το οποίο το χτυπάς και τρέχει και σου παραδώσαμε ένα σπίτι το οποίο για 40-50 χρόνια δεν θα χρειαστεί καμία απολύτως παρέμβαση επισκευή, επιδιόρθωση ή οτιδήποτε.

Εργασίες ανακαίνισης

Αυτό βέβαια είναι ένα κομμάτι από όλες τις εργασίες η ανακαίνιση περιλαμβάνει 10-15 εργασίες σε άλλα βίντεο θα σας δείξουμε και για κάθε μία επιμέρους εργασία, πως ακριβώς πρέπει να γίνει, τι υλικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ούτως ώστε το σπίτι να μετατραπεί σε καινούργιο αυτά όλα περιλαμβάνονται μέσα στον οδηγό ανακαίνισης στον οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και είναι ένα εργαλείο για όσους ανακαινίζουν και χτίζουν και οποιαδήποτε εταιρεία και να πάρετε ή οποιαδήποτε συνεργεία αν έχετε εκτυπώσει και διαβάσει τον οδηγό ανακαίνισης το οποίο περιγράφουμε για κάθε μία εργασία με ποιον τρόπο πρέπει να εκτελεστεί και τι υλικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να είναι άρτια και να καταφέρουμε να μετατρέψουμε ένα παλιό σπίτι σε καινούργιο, αυτό λοιπόν το έχουμε κάνει σε κάθε εργασία.

Οδηγός ανακαίνισης

Μπορείτε λοιπόν για δύο λόγους σας έχουμε τον οδηγό ανακαίνισης παρουσιάσεις στο ίντερνετ. Πρώτον για να δείτε εάν και εφόσον επιλέξετε κάποια εταιρεία ή συνεργεία για να κάνετε την ανακαίνιση του σπιτιού σας να έχετε το κατάλληλο εργαλείο για να μπορείτε να τους επιβάλλετε ή να τους πείτε, να τους υποδείξετε τι ακριβώς θα κάνουν μετατρέπεστε δηλαδή ταυτόχρονα και εσείς εφόσον έχετε αυτό το εργαλείο σε έναν μίνι εργολάβο ο οποίος έχει πάρα πολλές γνώσεις.
Οδηγός ανακαίνισης Οδηγός ανακαίνισης
Αν λοιπόν επιλέξετε εμάς να κάνετε την ανακαίνιση του σπιτιού σας έχετε το εργαλείο αυτό και ανά πάσα στιγμή θα μπορείτε να έρθετε εδώ να μας ελέγξετε να δείτε κατά πόσο εφαρμόζουμε αυτά τα οποία λέμε και δεν θα έχετε πλέον άγνοια.

Επικόλληση πλακιδίων

Διότι αυτή τι στιγμή εκείνο που συμβαίνει στην πιάτσα δυστυχώς η κατηγορίας μας, η πιάτσα μας δεν είναι ότι το καλύτερο το 95% απλώς πάνω σε αυτό το υπόστρωμα θα πέρναγε έναν σοφά και θα τελείωνε και θα παρέδιδε το σπίτι, αυτό γίνεται το 95% των περιπτώσεων λοιπόν εκεί είναι η διαφορά μας, εκεί διαφέρουμε για αυτό λέμε για αυτό τα γράφουμε, για αυτό τα περιγράφουμε όλα μέσα στην ιστοσελίδα μας στην οποία θα μπορείτε να βρείτε τα πάντα ότι έχει σχέση με την ανακαίνιση και όταν εννοώ τα πάντα εννοώ πως και με ποιον τρόπο βάζουμε τα δομικά στοιχεία του σπιτιού με ποιον τρόπο θα γίνει η επικόλληση πλακιδίων τι υλικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κάθε εργασία όλα λοιπόν μια πλούσια εγκυκλοπαίδεια είναι επί της ουσίας στην οποία μέσα μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
επικόλληση πλακιδίων επικόλληση πλακιδίων

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ. Μετατρέπουμε το παλιό σας σπίτι σε νεόδμητο.